Διοικητικό Συμβούλιο


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.E. εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/09/2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 13/09/2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Το Δ.Σ. είναι επταμελές, αποτελούμενο από πέντε (5) μέλη και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, εναρμονισμένο με τις βασικές αρχές του νόμου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

 

Η θητεία του Δ.Σ είναι πενταετής και λήγει στις 09/09/2026.

Απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη :

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρις

Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Άρις Τζιρακιάν του Λυμπαρέτ

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου

Μη εκτελεστικό μέλος

Ευαγγελία Αργυροπούλου του Κωνσταντίνου

Μη εκτελεστικό μέλος

Κασπάρ Μπατανιάν του Καραμπέτ

Μη εκτελεστικό μέλος

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας, κ. Αλέξανδρος Ζάβρας, είναι Υπεύθυνος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-32280.

 

Οι κ.κ. Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Χρήστος Ευαγγελίου του Γεωργίου και Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου αποτελούν την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, η οποία εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10/09/2021. Η θητεία της είναι πενταετής και λήγει στις 09/09/2026.

 

Πρόεδρος της Επιτροπής ανέλαβε ο κ. Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου, σύμφωνα με την απόφαση συνεδρίασης της Επιτροπής στις 10/09/2021.

This site is registered on wpml.org as a development site.