Ανθρώπινο Δυναμικό


H Εταιρεία απασχoλεί  Διοικητικό και Εργατοτεχνικό προσωπικό.

 

Από το σύνολο του απασχολούμενου εργατικού δυναμικού:

 

Το 12% είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
Το 30% είναι απόφοιτοι Ανώτατης Εκπαίδευσης
Το 30% είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Καριέρα


Αν επιθυμείτε να ενταχθείτε σε μία εταιρία με όραμα και πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα της, παρακαλείστε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση hrm@profil.gr

 

Κάθε αίτηση και βιογραφικό σημείωμα είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιούνται μόνο για την αξιολόγηση των τυπικών προσόντων κάθε ενδιαφερόμενου, με βάση τις προδιαγραφές συγκεκριμένης θέσης ή για το αρχείο της εταιρίας για μελλοντική χρήση.


Η εταιρία παρέχει:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης
Επαγγελματική εκπαίδευση
Υγιεινή και Ασφάλεια

Περιγραφή Θέσης Εργασίας 1

Περιγραφή Θέσης Εργασίας 2

Συμπληρώστε τη φόρμα