Χρονοδιάγραμμα


Δείτε εδώ τους σημαντικότερους σταθμούς στην ιστορία της Σωληνουργείας Τζιρακιάν

1964

Ιδρύεται η εταιρία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ στη Φιλαδέλφια Αττικής

1967

Αποκτά νομική μορφή ως Ανώνυμος εταιρία με την ονομασία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

1972

Μετεγκαθίσταται στην ιδιόκτητη έκτασή της στα Οινόφυτα Βοιωτίας, και ολοκληρώνεται η κατασκευή δύο βιομηχανικών εγκαταστάσεων έκτασης 10770 τ.μ.

1990

Εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών στην κύρια αγορά, με το διακριτικό τίτλο ΤΖΚΑ. Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας Europa PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.Ε. Λειτουργεί νέα μονάδα κοιλοδοκών μεγάλων διαστάσεων και εφαρμογή της διαδικασίας γαλβανισμού των προϊόντων.

1995

Η εταιρία επεκτείνεται μετά την αγορά 14.917 τ.μ. στα Οινόφυτα Βοιωτίας και κατασκευάζεται νέα πτέρυγα βιομηχανικής παραγωγής έκτασης 3.808 τ.μ.

1997

Παραγωγή λαμαρινών. Προσθήκη νέου προϊόντος στο εύρος των ήδη υπαρχόντων.

1999

Εξαγορά του 51.01% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΑΛΜΕ Α.Β.Ε.Ε.

2000

Αγορά νέας σωληνομηχανής για παραγωγή σωλήνων μορφής.

2001

Πιστοποίηση εταιρίας επί των διαδικασιών κατά το πρότυπο ISO 9001.

2002

Αγορά νέου στόλου φορτηγών.

2003

Αγορά σύγχρονης μηχανής παραγωγής σωλήνων σύμφωνη με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Πραγματοποίησης επέκτασης αποθηκευτικών χώρων.

2005

Αγορά νέου πύργου ψύξεως στον εξωτερικό χώρο της νέας μονάδας της εταιρίας με σκοπό τη μείωση του απορριπτόμενου προϊόντος.

2007

Αναδιάρθρωση του εμπορικού δικτύου της εταιρίας.

2009

Πώληση της θυγατρικής ΑΛΜΕ Α.Β.Ε.Ε. με ΚΤΡ €2.6 εκ. Διαμόρφωση ειδικού χώρου εναπόθεσης απορριμμάτων και κατασκευή ειδικών κάδων αποκομιδής σύμφωνα με το περιβαλλοντικό πρότυπο ISO14001.

2010

Αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού της κύριας μηχανής παραγωγής κοιλοδοκών (η μεγαλύτερη επένδυση της εταιρίας την τελευταία πενταετία).

2011

Αντικατάσταση δύο παλαιών περονοφόρων οχημάτων με καινούρια.

2015

Αγορά ανέμης τροφοδοσίας κάθετης συνεχούς ροής για την μηχανή #7 του εργοστασίου.

2016

Ολοκλήρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψος 8 εκ από τους 3 βασικούς μετόχους.

2018

Εγκατάσταση δύο νέων γερανογέφυρών ανυψωτικής ικανότητας 30 τόνων στην εξωτερική και εσωτερική αποθήκη πρώτων υλών της εταιρίας (coil).

2019

 • Εισαγωγή νέων λαμαρίνων τύπου quarto που παράγονται από εξέλαση χαλύβδινης πλάκας (plate)
 • Αγορά chiller για 2 από τις μηχανές μας

2020

 • Αγορά ταχυπρίονου ψυχρής κοπής, περονοφόρου οχήματος ανυψωτικής ικανότητας 6 τόνων καθώς και αγορά κολλητικού υψηλής συχνότητας για την δημιουργία αυτογενούς συγκόλλησης σε μία από τις μηχανές μας. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε αγορά πριονιού για την κοπή δεμάτων, μορφοσιδήρων και δοκαριών έως 12μ.
 • Αγορά ταχυπρίονου ψυχρής κοπής, περονοφόρου οχήματος ανυψωτικής ικανότητας 6 τόνων καθώς και αγορά κολλητικού υψηλής συχνότητας για την δημιουργία αυτογενούς συγκόλλησης σε μια από τις μηχανές μας.

2021

 • Αγορά κολλητικού υψηλής συχνότητας για την δημιουργία αυτογενούς συγκόλλησης σε μια ακόμη μηχανή μας.
 • Rebranding με δημιουργία νέου λογοτύπου της εταιρίας.
 • Εξυγχρονισμός της εταιρικής εικόνας σε επίπεδο κτηριακών εγκαταστάσεων και του εταιρικού στόλου.
 • Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια προσφορά ύψους 3 εκ €
 • Πιστοποίηση της εταιρίας για παραγωγή σωλήνων τύπου 3 για κατασκευή ικριωμάτων (σκαλωσιές).

2022

 • Αγορά ταχυπρίονου ψυχρής κοπής για μια ακόμη μηχανή μας, καθώς και κολλητικού υψηλής συχνότητας για την δημιουργία αυτογενούς συγκόλλησης.
 • Επέκταση προϊοντικού χαρτοφυλακίου με εμπορία νέων ειδών κατασκευαστικών δοκών IPE,UPN,HEA,HEB.
 • Αγορά κολλητικού υψηλής συχνότητας για την δημιουργία αυτογενούς συγκόλλησης σε μια από τις μηχανές μας.
 • Αγορά δεύτερου ταχυπρίονου ψυχρής κοπής.

2023

Κατασκευή αποθηκευτικού χώρου 3.500 τ.μ. ο οποίος πρόκειται να στεγάσει 4 γερανογέφυρες.

This site is registered on wpml.org as a development site.