Όραμα και Αξίες


To όραμα του Ομίλου είναι:

 

•    Η συνεχής εξέλιξη και ο ιδανικός συνδυασμός των παραμέτρων που τον απαρτίζουν: Στελέχη, προϊόντα, δίκτυο συνεργατών
•    Η λειτουργία με βάση τις αξίες της επιχείρησης, την επένδυση σε εκπαίδευση και πιστοποίηση, την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, το σεβασμό στο περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο
•    Ο σεβασμός στην ιστορία του Ομίλου, την εμπιστοσύνη των πελατών και των μετόχων του
•    Η διερεύνηση και η εκμετάλλευση των επιχειρηματικών ευκαιριών


Συνεχής εξέλιξηΕπένδυση σε εκπαίδευση και πιστοποίησηΣεβασμός στο περιβάλλονΔιερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών


Συνεχής εξέλιξη

Επένδυση σε εκπαίδευση και πιστοποίηση

Σεβασμός στο περιβάλλον

Διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών