Μετοχική Σύνθεση Εκθέσεις Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Μετοχική Σύνθεση


Οι μέτοχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της, σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις του Ν.3556/2007, παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα:

 
ΜέτοχοιΕίδος ΣυμμετοχήςΑριθμός ΜετοχώνΑριθμός Δικαιωμάτων ΨήφουΠοσοστό (%) Δικαιωμάτων Ψήφου
ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝΆμεσα828.087828.08727,17%
ΛΥΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝΆμεσα474.300474.30015,56%
ΚΡΙΚΟΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝΆμεσα55.32855.3281,82%
EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕΆμεσα139.122139.1224,56%
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙΆμεσα1.551.1631.551.16350,89%
ΣΥΝΟΛΟΆμεσα3.048.0003.048.000100%
 

Μετοχική Σύνθεση


Οι μέτοχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο
του 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της, σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις του
Ν.3556/2007, παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα:

 

ΜέτοχοιΕίδος ΣυμμετοχήςΑριθμός ΜετοχώνΑριθμός
Δικαιωμάτων Ψήφου
Ποσοστό (%)
Δικαιωμάτων Ψήφου
ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝΆμεσα828.087828.08727,17%
ΛΥΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝΆμεσα474.300474.30015,56%
ΚΡΙΚΟΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝΆμεσα55.32855.3281,82%
EUROPA PROFIL
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ
Άμεσα139.122139.1224,56%
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙΆμεσα1.551.1631.551.16350,89%
ΣΥΝΟΛΟΆμεσα3.048.0003.048.000100%

 

This site is registered on wpml.org as a development site.