Οι μέτοχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της, σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις του Ν.3556/2007, παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα:

 
Μέτοχοι Είδος Συμμετοχής Αριθμός Μετοχών Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου Ποσοστό (%) Δικαιωμάτων Ψήφου
ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Άμεσα 828.087 828.087 27,17%
ΛΥΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Άμεσα 474.300 474.300 15,56%
ΚΡΙΚΟΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Άμεσα 55.328 55.328 1,82%
EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ Άμεσα 139.122 139.122 4,56%
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Άμεσα 1.551.163 1.551.163 50,89%
ΣΥΝΟΛΟ Άμεσα 3.048.000 3.048.000 100%
 

Μετοχική Σύνθεση

Οι μέτοχοι (φυσικά ή νομικά...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
This site is registered on wpml.org as a development site.